Řezanková Hana: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia FIS VŠE

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1647-9

 
Editor Hana Řezanková
Počet stran  268
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost  https://fis.vse.cz/doktorske-studium/den-doktorandu/