Randáková Monika: Sborník pedagogické konference – Nové požadavky na účetní výkazy v České republice

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1904-3

 
Editor Monika Randáková
Počet stran  108
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012