Randáková Monika: Rekodifikace práva

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1983-8

 
Editor Monika Randáková
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013