Randáková Monika; Bokšová Jiřina: Sborník pedagogické konference 2010. Koncepční rámec finančního účetnictví

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1711-7

 
Editor Monika Randáková; Jiřina Bokšová
Počet stran  111
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze,  Nakladatelství  Oeconomica
Rok vydání 2010