Randáková Monika; Bokšová Jiřina: Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze konané 5. 12. 2009

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1597-7

 
Editor Monika Randáková; Jiřina Bokšová
Počet stran  114
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze,  Nakladatelství  Oeconomica
Rok vydání 2009