Pauknerová Daniela: Manuál vysokoškolského profesního poradce: pracovní postupy

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1599-1

 
Editor Daniela Pauknerová
Počet stran 99
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009