Patočka Jiří: Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1840-4

 
Editor Jiří Patočka
Počet stran 106
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011