Nováková Jana: Globalizace a offshoring aktivit v oblasti výzkumu a vývoje 17/2010

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1731-5

 
Editor Jana Nováková
Počet stran  24
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/17_2010.pdf