Molín Jan a kolektiv: Sborník z pedagogické konference 2021. Judikatura a její vliv na účetnictví.

21. ročník
Praha 4. prosince 2021

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  9788024524351

 
Editor Jan Molín a kolektiv
Počet stran  46
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2021
Dostupné z
https://kfua.vse.cz/verejnost/skoly/pedagogicka-konference/

PEKO 2021