Molín Jan a kolektiv: Sborník z pedagogické konference 2020. Online výuka (nejen) v dobe pandemie.

20. ročník
Praha 28. listopadu 2020

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2402-3

 
Editor Jan Molín a kolektiv
Počet stran  70
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2020
Dostupné z
https://kfua.vse.cz/verejnost/skoly/pedagogicka-konference/

PEKO 2020