Mokřejšová Veronika: Regulace dodavatelsko-odběratelských vztahů v EU

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1806-0

 
Editor Veronika Mokřejšová
Počet stran  25
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011