Míková Irena: Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE z 12. 11. 2010

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1750-6

 
Editor Irena Míková
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010