Michálková Anna: Faktory úspešnosti regionálnych sietí v cestovnom ruchu 21/2010

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1735-3

 
Editor Anna Michálková
Počet stran  24
Jazyk slovenština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/21_2010.pdf