Matyáš Ondřej: Manažerské řídicí systémy jako nástroj Corporate Governance

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1581-6

 
Editor Ondřej Matyáš
Počet stran 128
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009