Malý Milan; Ježek Tomáš; Vávrová Hana: Teorie správy společností pro neziskový sektor: aplikace na neziskové nemocnice

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1627-1

 
Editor Milan Malý; Tomáš Ježek; Hana Vávrová
Počet stran 119
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009