Málek Jiří; Radová Jarmila: Problémy v řízení finančních rizik

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1632-5

 
Editor Jiří Málek; Jarmila Radová
Počet stran 118
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009