Málek Jiří; Radová Jarmila: Modely řízení finančních rizik

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1823-7

 
Editor Jiří Málek; Jarmila Radová
Počet stran  192
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011