Machytka Daniel: Strategie Evropa 2020 a její vliv na postavení EU ve světové ekonomice 6/2012

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1972-2

 
Editor Daniel Machytka
Počet stran 21
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012