Machová Soňa: Hodnocení nového dohledového uspořádání na finančním trhu EU 2/2012

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1968-5

 
Editor Soňa Machová
Počet stran 22
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012