Langhamrová Jitka: Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (verze k roku 2009)

Sborník – NEPRODEJNÉ  – aktualizovaná verze roku 2009

 

ISBN  978-80-245-1576-2

 
Editor Jitka Langhamrová
Počet stran  240
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009