Kučera Dušan; Schüz Mathias: Základy etické odpovědnosti podniku

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2106-0Kučera_Základy

 
Editor Dušan Kučera; Mathias Schüz  
Počet stran  58
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2015