Kučera Dušan a kolektiv: Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2121-3Kučera_Dlouhodoba

 
Editor Dušan Kučera a kolektiv
Počet stran  190
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2015