Kubátová Věra: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2011

Sborník – NEPRODEJNÉ + CD

 

ISBN  978-80-245-1763-6

 
Editor Věra Kubátová
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011