Králová Alena: Sborník prezentací – Udržitelný rozvoj a provádění efektivních struktur pro vzdělávání v oblasti podnikání v Ruské federaci a Tádžikistánu

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1901-2

 
Editor Alena Králová
Počet stran  97
Formát CD
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012