Králová Alena a kolektiv: Trendy v ekonomickém vzdělávání

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1989-0

 
Editor Alena Králová a kolektiv
Počet stran  121
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013