Koudelka Jan a kolektiv: Projevy Body Image ve spotřebním chování + CD

Sborník – NEPRODEJNÉ + CD

 

ISBN  978-80-245-1656-1

 
Editor Jan Koudelka
Počet stran  85
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010