Klazar Stanislav; Vančurová Alena: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2010

XV. ročník mezinárodní odborné konference

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1644-8

 
Editor Stanislav Klazar, Alena Vančurová
Počet stran  102
Formát A5
Jazyk angličtina, čeština, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/