Klazar Stanislav: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2015

XX. ročník mezinárodní konference – Abstrakty

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-2089-6

 
Editor Stanislav Klazar
Počet stran  76
Formát A5
Jazyk angličtina, čeština, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2015
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/tapapf/past-sessions/