Klazar Stanislav: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2009

XIV. ročník mezinárodní odborné konference

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1513-7

 
Editor Stanislav Klazar
Počet stran  96
Formát A5
Jazyk angličtina, čeština, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost  https://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/