Kislingerová Eva; Špička Jindřich: Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1893-0

 
Editor Eva Kislingerová; Jindřich Špička
Počet stran  420
Formát A4
Jazyk čeština, angličtina, slovenština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2012