Kislingerová Eva a kolektiv: Nová ekonomika, nové přístupy?

Sborník z konference

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1802-2

 
Editor Eva Kislingerová a kolektiv
Počet stran  73
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011