Khalid Ahmed: Historie a perspektivy rozvoje spolupráce mezi ČR a Irákem 10/2011

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1858-9

 
Editor Ahmed Khalid
Počet stran 21
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/10_Khalid.pdf