Jiránková Martina: Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt) II.

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1579-3

 
Editor Martina Jiránková
Počet stran  61
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009