Hůrková Hana: Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti ČR

18. ročník mezinárodní konference

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ – CD

 

ISBN  978-80-245-1660-8 

 
Editor Hana Hůrková
Formát CD
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010