Hubinková Zuzana a kolektiv: Multikulturní poradenství na vysokých školách v České republice: sbírka případových studií

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1817-6

 
Editor Zuzana Hubinková a kolektiv
Počet stran   70
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011