Hnát Pavel: Dopad současné finanční a hospodářské krize na obchod a jeho governance 13/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1617-2

 
Editor Pavel Hnát
Počet stran  26
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/13_2009.pdf