Hartmanová Jana: Výroční zpráva za rok 2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1654-7

 
Editor Jana Hartmanová
Počet stran  76
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb
Rok vydání 2010
Dostupnost https://ciks.vse.cz/edice/vyrocni_zprava09/vz2009.pdf