Hartmanová Jana: Výroční zpráva za rok 2008

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1528-1

 
Editor Jana Hartmanová
Počet stran  73
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb
Rok vydání 2009