Gajdušková Kateřina: Dopad světové ekonomické krize na přímé zahraniční investice v zemích střední a jihovýchodní Evropy. 20/2010

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1734-6

 
Editor Kateřina Gajdušková
Počet stran  28
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2010
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/20_2010.pdf