Boukal Petr, Štamfestová Petra: FINANČNÍ MANAGEMENT. Sbírka případových studií, analýz reálných dat a aplikačních úloh.

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2384-2

 
Editor Petr Boukal, Petra Štamfestová
Počet stran 143
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2020
Dostupnost
https://ksg.vse.cz/sborniky/financni-management.pdf