Filipová Alena; Zeman Jiří: Výzkum vybraných aspektů ochrany spotřebitele (část 1) 16/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1620-2

 
Editor Alena Filipová; Jiří Zeman
Počet stran  26
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/16_2009.pdf