Fedorčáková Jana: Posun EU od recipročnej k nerecipročnej spolupráci s rozvojovými krajinami 4/2013

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1998-2

 
Editor Jana Fedorčáková
Počet stran  27
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2013