Dvořák Petr: 20 let finančních a bankovních reforem v ČR

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1584-7

 
Editor Petr Dvořák
Počet stran  104
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009