Druláková Radka: Subsidiarita v Lisabonské smlouvě – náprava nedostatků? 8/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1588-5

 
Editor Radka Druláková
Počet stran 21
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/8_2009.pdf