Cimler Petr; Šípek Ladislav: Obchod ČR aktuálně v datech a analýzách

Sborník – NEPRODEJNÉ

 

ISBN  978-80-245-1561-8

 
Editor Petr Cimler; Ladislav Šípek
Počet stran 82
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009