Cihelková Eva: Interregionalismus a governance: relace a výzkumná agenda 7/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1587-8

 
Editor Eva Cihelková
Počet stran 29
Jazyk čeština, angličtina
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009
Dostupnost http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/7_2009.pdf