Boukal Petr a kolektiv: Finanční krize jako výzva pro nestátní neziskové organizace 2/2009

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1594-6

 
Editor Petr Boukal a kolektiv
Počet stran 36
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2009