Berková Kateřina a kolektiv: Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům (elektronický sborník)

Příklady a řešení

Sborník – NEPRODEJNÉ  

                                                                                       
ISBN  978-80-245-2164-0

 
Editor Kateřina Berková 
Počet stran  138
Formát CD, A4
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2016