Bartošová Jitka: Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností

Elektronický sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-1753-7

 
Editor Jitka Bartošová
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2011