Antal Jarolím: Laboratoř Evropské unie 2/2014

Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie

Sborník – NEPRODEJNÉ 

 

ISBN  978-80-245-2066-7

 
Editor Jarolím Antal 
Formát C5
Počet stran  187
Jazyk čeština
Vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica
Rok vydání 2014